Styret i Trondheim Astronomiske Forening.

(The board of Trondheim Astronomical Society.)

Styrets arbeidsoppgaver er definert i vedtektene her.

Leder
(Leader)
Nestleder / redaktør
(Deputy Leader and Editor)
Kasserer / materialforvalter
(Treasurer)


Birger Andresen
Stubbsvingen 36,
7036 Trondheim

Tlf.:
73 83 98 88 (privat),
73 87 79 63 (jobb),
489 59 933 (mobil)

E-post:
leder[krøll-alfa]taf-astro.no
NB! E-post til leder går også til nestleder.
Post kun til Birger kan sendes til
birger[krøll-alfa]taf-astro.no


Terje Bjerkgård
Hans Finnes gate 37,
7045 Trondheim

Tlf.:
73 52 02 83 (privat),
73 90 42 04 (jobb),
911 99 521 (mobil)

E-post:
nestleder[krøll-alfa]taf-astro.no


Kjell Erik Aas
Tonstadbrinken 253
7091 Tiller

Tlf.:
(mobil)

E-post:
kasserer[krøll-alfa]taf-astro.no

Sekretær
(Secretary)
Tur- og møtekoordinator
(Arrangement coordinator)
 


Erlend Langsrud
Laura Hangeråsvei 65,
7026 Trondheim

Tlf.:
72 56 37 35 (privat),
915 66 302 (mobil)

E-post:
sekretar[krøll-alfa]taf-astro.no


Erlend Rønnekleiv
Sigurd Jorsalfarsvei 23B
7052 Trondheim

Tlf.:
900 15 407 (mobil)

E-post:
tur[krøll-alfa]taf-astro.no

 

1. Varamedlem
(1st reserve board member)
2. Varamedlem
(2nd reserve board member)
3. Varamedlem
(3rd reserve board member)


Stein O. Wasbø
Edgar B. Schieldropsvei 164,
7033 Trondheim

Tlf.:
917 48 186 (mobil)

E-post:
vara1[krøll-alfa]taf-astro.no

 


Jørgen G. Bosoni
E-post:
vara2[krøll-alfa]taf-astro.no  


Roald Høyer-Hansen
E-post:
vara3[krøll-alfa]taf-astro.no

NB! Du må erstatte [krøll-alfa] med @ i e-post-adressen. Dette er lagt inn slik for å unngå unødvendig spam-mail.

Tidligere styremedlemmer i TAF


Leder:
Birger Andresen, desember 1998 - april 2003
Terje Bjerkgård, april 2003 - april 2007
Birger Andresen, april 2007 -

Nestleder/redaktør:
Thomas Jacobsson, desember 1998 - april 2001
Terje Bjerkgård, april 2001 - april 2003
Birger Andresen, april 2003 - april 2007
Terje Bjerkgård, april 2007 -

Kasserer/materialforvalter:
Bernhard Røsch, desember 1998 - april 2002
Brynjar Berg, april 2002 - april 2004
Stein O. Wasbø, april 2004 - april 2014
Erlend Rønnekleiv, april 2014 - april 2016
Kjell Erik Aas, april 2016 -

Sekretær:
Tove Selliseth, desember 1998 - april 2002
Kari Stensrud, april 2002 - april 2005
Silje Kufaas Tellefsen, april 2005 - april 2007
Erlend Langsrud, april 2007 -

Tur- og møtekoordinator:
Tone-Lill Seppola, desember 1998 - april 2003
Tom Reidar Henriksen, april 2003 - april 2007
Ljubomir Nestorovic, april 2007 - april 2008
Tom Reidar Henriksen, april 2008 - april 2011
Erlend Rønnekleiv, april 2011 - april 2013
Jørn Yngve Dahl-Stamnes april 2013 - april 2015
Kjell Erik Aas, april 2015 - april 2016
Erlend Rønnekleiv, april 2016 -

Varamedlem:
Magnus Reigstad, desember 1998 - april 2003
Silje Kufaas Tellefsen, april 2003 - april 2005
Kari Stensrud, april 2005 - april 2006
Erlend Langsrud, april 2006 - april 2007
Erlend Rønnekleiv, april 2007 - april 2010
Jørn Yngve Dahl-Stamnes, april 2010 - april 2013
Erlend Rønnekleiv, april 2013 - april 2014
Hannu Olavi Leinonen, april 2013 - april 2014
Mats Ole Hellervik Johansen, april 2013 - april 2014
Nadi S. Bar, april 2014 - april 2015
Kjell Erik Aas, april 2014 - april 2015
Stein O. Wasbø, april 2014 -
Jørgen G. Bosoni, april 2014 -