Sekvenser og kart for utvalgte variable stjerner

Denne siden inneholder sekvenser og kart for observasjon av variable stjerner. De er utviklet av Variable Stjernegruppen i Norsk Astronomisk Selskap (Norwegian Astronomical Society Variable Star Section - NAS.VSS). Det er svært varierende kvalitet på sekvenser og kart som finnes på internettsidene selv til de mest kjente organisasjonene som samler inn data for variable stjerner, inklusiv AAVSO. Det er dette som er årsaken til at vi lager egne sekvenser og kart.

Våre krav til sekvenser og kart har stadig blitt strengere etter hvert som bedre fotometri er blitt tilgjengelig via internett og via CCD observasjoner gjort av NAS.VSS sin leder Bjørn Håkon Granslo. Derfor er sekvensene og kartene kategorisert etter hvilke nøyaktigheteskrav den spesifikke sekvensen og kartet oppfyller. Beskrivelse av kategoriene finnes her.

Sekvenser og stjerner :

 • AR Andromedae (UGSS type, 11.6-17.2 V-mag., P=25d). Kart mangler (No chart)
 • HS2331+3905 (Andromedae) (UGWZ? type, 8.5-16.5 V-mag., P=Irr.).
 • RX Andromedae (UGZ type, 10.3-14.0 V-mag., P=14d). Sekvens og kart mangler (No chart, no sequence)
 • Z Andromedae (ZAND type, 8.0 - 11.2 V-mag, P = Irr.) 
 • R Aquilae (Mira type, 6.1-11.5 V-mag, P(snitt)=284d) Sekvens og kart mangler (No chart, no sequence)
 • SZ Aquilae (DCEP type, 7.92-9.26 V-mag, P=17.138d) 
 • TT Aquilae (DCEP type, 6.46-7.70 V-mag, P=13.755d)
 • RT Aurigae (DCEP type, 5.00-5.82 V-mag, P=3.7281d) Kart mangler (No chart) 
 • SS Aurigae (UG type, 10.5-16.7 V-mag, P(snitt) = 55.5d) Sekvens og kart skal revideres (No chart, no sequence)
 • V Cancri (D Scuti type, 7.18-7.91 V-mag., P=0.178363704d) Sekvens og kart mangler (No chart, no sequence)
 • U Canes Venatici (Mira type, 8.8-15.5 p-mag, P(snitt)=345.65d) Sekvens og kart mangler (No chart, no sequence)
 • R Cassiopeiae (Mira type, 4.7-13.5 V-mag, P(snitt)=430.46d) Sekvens og kart mangler (No chart, no sequence)
 • Rho Cas (SRD type, 4.1-6.2 V-mag, P=320d) Kart mangler  (No chart)
 • SV Cassiopeiae (SRA type, 7.2-9.9 V-mag., P=264.5d)
 • TU Cassiopeiae (Cep (B) type, 6.88-8.18 V-mag., P=2.139298d) 
 • Delta Cephei (DCEP type, 3.5-4.4 V-mag, P=5.366341d) 
 • Mu Cephei (SRC type, 3.4-5.1 V-mag, P=730d) 
 • Omicron Ceti (Mira) (Mira type, 2.3-9.5 V-mag, P=331.96d)
 • T Cephei (Mira type, 5.4-10.9 V-mag, P(snitt)=388.1d) 
 • R Coronae Borealis (RCB type, 5.7-14.8 V-mag., P=Irr.) 
 • S Corona Borealis (Mira type, 6.3-13.7 V-mag, P(snitt)=360.26d) 
 • T Corona Borealis (NR type, 2.0-10.8 V-mag., P=Irr.) Kart mangler  (No chart)
 • AF_Cygni (SRB type, 6.3-8.1 V-mag, P(snitt)=92.5d) 
 • AW_Cygni (SRB type, 8.5-9.7 V-mag, P(snitt)=340:d) 
 • CH Cygni (ZAND+SR type, 5.5-10.4 V-mag., P=Irr.)
 • Chi Cygni (Mira type, 4.2-14.1 V-mag, P(snitt)=408.05d) Kart mangler  (No chart)
 • R Cygni (Mira type, 6.2-14.6 V-mag, P(snitt)=426.45d) Sekvens og kart mangler (No chart, no sequence)
 • RT Cygni (Mira type, 6.6-12.8 V-mag, P(snitt)=190.28d) Sekvens og kart mangler (No chart, no sequence)
 • SS Cygni (UGSS, 8.1-12.4 V-mag, P(snitt) = 49.5d) 
 • V2362 Cygni (Nova Cygni 2006) (Nova, 7.8-??? V-mag, P=Irr.) 
 • AG Draconis (ZAND type, 8.2-10.2 V-mag. P(snitt)=554d) 
 • U Geminorum (UGSS type , 9.1-15.5 V-mag, P(snitt) = 105.2d) 
 • W Geminorum (DCEP type, 6.54-7.38 V-mag, P=7.913779d) 
 • Zeta Geminorum (DCEP type, 3.62-4.18 V-mag, P(snitt)=10.15073d) Kart mangler (No chart)
 • AC Herculis (RVA type, 6.85-9.0 V-mag, P(snitt)=75.01d) 
 • R Leo Minoris (Mira type, 6.4-13.8 V-mag, P(snitt)=372.19d) Sekvens og kart mangler (No chart, no sequence)
 • R Leonis (Mira type, 4.4-11.3 V-mag, P(snitt)=309.95d)
 • Y Lyncis (SRC type, 6.6-8.4 V-mag, P(snitt)=110d) 
 • U Monocerotis (RVB type, 5.4-8.5 V-mag, P(snitt)=92d) Sekvens og kart mangler (No chart, no sequence)
 • RS Ophiuchi (NR type, 4.3-12.5 V-mag., P=Irr.) 
 • X Ophiuchi (Mira type, 6.4-9.0 V-mag, P(snitt)=328.85d) Kart mangler (No chart)
 • U Orionis (Mira type, 4.8-13.0 V-mag, P(snitt)=368.3d) 
 • AG Pegasi (NC type (langsom nova), 6.0-9.4 V-mag., P=Irr.) 
 • DN Pegasi (SRD type, 10.4-12.3 V-mag., P(snitt)=66.7d)
 • II Pegasi (RS type, 7.18-7.78 V-mag, P=6.7026d) 
 • UV Persei (UGSU type, 11.0-17.5 V-mag, P(snitt)=320d) Kart mangler (No chart)
 • V Pegasi (Mira type, 7.9-15.0 V-mag, P(snitt)=302.4d) 
 • AW Persei (DCEP type, 7.04-7.89 V-mag, P=6.463589d) 
 • GK Persei (NA+XP type, 0.2-14.0 V-mag, P=Irr.) Kart mangler (No chart)
 • X Persei (GCAS+XP type, 6.03-7.0 V-mag, P=Irr.) 
 • R Sagittae (RVB type, 8.0-10.4 V-mag, P(snitt)=70.77d) 
 • R Scuti (RVA type, 4.8-8.5 V-mag, P(snitt)=146.5d) 
 • CQ Tauri (INSA type, 8.7-11.5 V-mag., P=Irr.)  
 • RV Tauri (RVB type, 9.1-11.3 V-mag, P(snitt) = 78.31d) 
 • SU Tauri (RCB type, 9.1-17.5 V-mag., P=Irr.) 
 • Y Tauri (SRB type, 6.6-8.4 V-mag., P(snitt) = 242d) 
 • R Trianguli (Mira type, 5.5-12.3 V-mag, P(snitt)=266.9d)
 • SW Ursae Majoris (UG type, 9.6-16.9 V-mag, P(snitt) = 460d) 
 • BD Vulpeculae (Mira type, 9.3-12.9 V-mag, P(snitt) = 430d) 
 • V Vulpeculae (RVA type, 8.3-10.0 V-mag, P(snitt) = 75.7d) 
 • Z Ursae Majoris (SRB type, 6.2-9.4 V-mag, P(snitt)=195.5d) 
 • Supernova 2004dj i NGC 2403 (Type IIP, 11.6  - ??? V-mag) 
 • Supernova 2004et i NGC 6946 (Type IIP, 12.6 V-mag - 21 B-mag)