Hvorfor observere variable stjerner ?

Av Birger Andresen

Variable stjerner er et av de feltene innen astronomien hvor hobbyastronomen virkelig kan gjøre en verdifull jobb. Årsaken er at studiene av variable stjerner er svært viktige for vår forståelse av stjerners utvikling, og at mange av de mest interessante stjernene blusser opp svært sjelden og høyst uregelmessig både i tid og måte. De profesjonelle astronomene har ikke tid til å overvåke alle disse stjernene kontinuerlig. De er derfor helt avhengige av at hobbyastronomer oppdager utbrudd og varsler de profesjonelle astronomene slik at de kan gjøre de nødvendige målingene mens stjernen er i utbrudd. Enkelte av disse stjernene blusser f.eks. opp kanskje bare en gang eller to i løpet av et tiår. Og disse er blant de mest interessante stjernene.

For å oppdage utbrudd for slike stjerner er det opprettet flere nettverk av amatører som regelmessig overvåker utvalgte stjerner som man vet har eksplodert et fåtall ganger tidligere. Ofte vet man bare omtrentlig posisjon for disse stjernene. Arbeidsmåten er gjerne at en observatør som oppdager en stjerne i utbrudd straks ringer til andre i nettverket for å få bekreftet oppdagelsen. Deretter informeres de store observatoriene via en alarmsentral. Dette opplegget har ført til at en rekke slike stjerner med sjeldne utbrudd er blitt observert skikkelig for første gang.

En mer vanlig jobb for hobbyastronomer er å oppdage nye variable stjerner og å overvåke velkjente variable stjerner. Observasjonene sendes gjerne til nasjonale organisasjoner som kvalitetssikrer resultatene før de sender dem videre til internasjonale organisasjoner som utarbeider mest mulig kontinuerlige lyskurver. Dette er et arbeid som de profesjonelle astronomene ikke har tid til å prioritere. De skal i stedet observere de aller viktigste stjernene og dessuten bruke sin tid til å lage og etterprøve modeller som forklarer hvorfor de ulike stjernene varierer slik de gjør.

Slike observasjoner av høy vitenskapelig nytte gjøres for det meste med billig utstyr og enkle metoder. Observasjonene kan godt gjøres fra et sted med mye lysforurensning. De fleste gjør visuelle observasjoner gjennom prismekikkerter (helst montert på f.eks. fotostativ) eller små og store teleskoper, men  vanlig fotografisk observasjon eller elektroniske Charged Couple Device (CCD) kamera brukes også.

 

Til hovedsiden for variable stjerner her.

Sist oppdatert : 14.08.01