Typer av variable stjerner

Av Birger Andresen

Det finnes to hovedtyper av variable stjerner; Fysiske variable stjerner (som varierer i lysstyrke på grunn av fysiske forandringer i stjernen eller i et system av flere stjerner som vekselvirker med hverandre) og Geometriske variable stjerner (som varierer fordi stjerner roterer rundt hverandre eller rundt seg selv på en slik måte at lysstyrken vi ser fra jorda endrer seg selv om stjernen(e) egentlig ikke endrer seg i tilsvarende grad, om i det hele tatt). Disse gruppene er nndelt i en rekke undergrupper som vist nedenfor (enkelte svært spesielle grupper er utelatt). Lenkene leder til mer eller mindre grundige beskrivelser av de ulike typene.

Fysiske variable stjerner

Pulserende stjerner (Under omskiving / oppsplitting.)
       Kefeider
            Klassiske kefeider
            W Virginis stjerner
       Delta Scuti stjerner (dverg kefeider)
       RR Lyrae stjerner
       RV Tauri stjerner
       Langperiodiske stjerner
             Mira stjerner
             Semiregulære stjerner
       Irregulær pulserende stjerner

Kataklysmiske stjerner (katastrofe-variabler)
       Supernovaer
       Novaer (Klassisk novaer)
       Rekurrente novaer (gjenoppblussende/gjentagende novaer)
       Novalignende stjerner
       Symbiotiske stjerner
             Z Andromedae stjerner
             Langsomme novaer
       Dvergnova
             U Geminorum stjerner
             Z Camelopardalis stjerner
             SU Ursae Majoris stjerner
             WZ Sagittae stjerner

Eruptive stjerner      
       R Coronae Borealis stjerner
       UV Ceti stjerner (Flare stjerner)
       Gamma Cassiopeia stjerner
       S Doradus stjerner
       Irregulære stjerner
              Orionstjerner
              T Tauri stjerner
       FU Orionis stjerner (svake før, utbrudd, legger seg på mye høyere lysstyrke etter utbruffet).

 

Geometriske variable stjerner

Formørkelsesvariable stjerner (Stor artikkel under omskriving/oppsplitting her)
       Algol stjerner
       Beta Lyrae stjerner
       W Ursa Majoris stjerner

Rotasjonsvariable
       BY Draconis stjerner (stjerneflekker)
       Pulsarer

 

Sist oppdatert : 17.08.01