Solflekksyklusen.

Alle bildene på denne siden er hentet fra http://www.sunspotcycle.com/ som har det meste av den informasjonen om solflekker og sola ellers som en amatørastronom har bruk for og mer til. Øverst på siden finner du f.eks. dagens solflekk-antall.

Bfly_r.gif (5355 bytes)Såkalt sommerfugl-diagram over siste komplette solflekksyklus. Diagrammet illustrere andelen av soloverflaten som til enhver tid er dekket av solflekker ved angitt breddegrad (EQ = solen ekvator) som funksjon av tid. (Sort > 0.0%, Rødt > 0.1% Gult > 1.0%).

Ved minimum ca. 1987 startet de første flekken å dannes ute ved ca. 35 grader bredde samtidig som de siste nær ekvator døde ut. Deretter økte antallet samtidig som hovedmengden av flekkene kom nærmere ekvator. Båndet av flekker ble også bredere. Solflekkmaksimum var ca. 1990/1991. Deretter avtok antallet samtidig som hovedmassen av flekkene fortsatte å komme enda nærmere ekvator. En ny syklus startet igjen rundt 1996-1997 da nye flekker igjen begynte å dukke opp ca. 35 grader fra solens ekvator.

Ssn_pr.gif (1611 bytes)Denne utviklingen er helt typisk for den ca. 11 år lange solflekksyklusen. Figuren til venstre viser prediksjoner for perioden 1996-2006. Målte verdier er vist frem til 1999.

Sommerfugl-diagrammer og daglige verdier for solflekkaktivitet i % av synlig soloverflate i perioden 1870-1999 er vist nedenfor. Her skulle det være lett å se hvorfor diagrammene kalles sommerfugl-dagram.

Bfly.gif (128316 bytes)

_____________________

Sist oppdatert : 10. mai 1999.