Info om bilder fra fotoobservatoriet i Bratsberg

Denne siden inneholder info om bilder fra Fotoobservatoriet i Bratsberg som er justert for utskrift. Det er angitt nøkkelinfo om objektet, dato da bildet ble tatt, utstyret som ble brukt, eksponeringstid, prosessering og hvem som er fotograf. Hvis du skriver ut et bilde for å henge det opp så kan du f.eks. skrive denne informasjonen på vanlig papir og klistre bak på bildet.

Emisjonståken NGC7822
Emisjonståke og stjernedanningsområde i Kefeus fotografert over tre netter rundt 21/10 2016. Utsnitt: 5,4°x3,6°.
Gassene svovel, hydrogen og oksygen er avbildet med smalbåndsfilder og vist som hhv. rødt, grønt og blått.
Stjernene er fotografert med vanlig fargefilter og lagt til.

15t 14min eksponering (14t 15m med SHO smalbåndsfiltre, 34min med standard LRGB fargefiltre).
Teleskop: Takahashi FSQ 106 mm, fokallengde 387 mm. Montering: AP1600. Kamera: STL11000M 24x36mm monokromt.
Foto: Erlend Rønnekleiv, fotoobservatoriet i Bratsberg, www.taf-astro.no/foto/fo.

Oriontåken M42
Stjernedanningsområde i Orion fotografert 14/1 2016. Utsnitt: 2,4°x1,6°.
Mørke områder i utkanten av tåka er gjort lysere enn i virkeligheten gjennom prosessering for at de skal bli synlige.

54min eksponering (108 x 30 sek).
Teleskop: Takahashi FSQ 106 mm, fokallengde 387 mm. Montering: AP1600. Kamera: Canon 60Da 18x24mm.
Foto: Erlend Rønnekleiv, fotoobservatoriet i Bratsberg, www.taf-astro.no/foto/fo.

Hjerte- og Sjeltåken
Emisjonståke og stjernedanningsområde i Kasiopeia (IC1805+IC1848) fotografert 17/10 2014. Utsnitt: 5,4°x3,6°.
Dette er det første ordentlige bildet fra observatoriet!
Gassene svovel, hydrogen og oksygen er avbildet med smalbåndsfilder og vist som hhv. rødt, grønt og blått.
Stjernene er fotografert med vanlig fargefilter og lagt til.

2t 30min eksponering (3x48 min med SHO smalbåndsfiltre, 2x3 min med standard LRGB fargefiltre).
Teleskop: Takahashi FSQ 106 mm, fokallengde 387 mm. Montering: AP1600. Kamera: STL11000M 24x36mm monokromt.
Foto: Erlend Rønnekleiv, med hjelp fra flere. Fotoobservatoriet i Bratsberg, www.taf-astro.no/foto/fo.

Nordamerikatåken NGC7000
Emisjonståke og stjernedanningsområde i Svanen fotografert 24/10 2016. Utsnitt: 5,4°x3,6°.
Gassene svovel, hydrogen og oksygen er avbildet med smalbåndsfilder og vist som hhv. rødt, grønt og blått.
Stjernene er fotografert med vanlig fargefilter og lagt til.

5t 9min eksponering (5 t med SHO smalbåndsfiltre, 9 min med standard LRGB fargefiltree).
Teleskop: Takahashi FSQ 106 mm, fokallengde 387 mm. Montering: AP1600. Kamera: STL11000M 24x36mm monokromt.
Foto: Erlend Rønnekleiv, fotoobservatoriet i Bratsberg, www.taf-astro.no/foto/fo.

Slørtåken NGC6960
Gassrester etter 7000 år gml supernovaeksplosjon fotografert 23/8 2015. Utsnitt: 5,4°x3,6°.
Gassene svovel, hydrogen og oksygen er avbildet med smalbåndsfilder og vist som hhv. rødt, grønt og blått.

96min eksponering med SHO smalbåndsfiltre.
Teleskop: Takahashi FSQ 106 mm, fokallengde 387 mm. Montering: AP1600. Kamera: STL11000M 24x36mm monokromt.
Foto: Erlend Rønnekleiv, fotoobservatoriet i Bratsberg, www.taf-astro.no/foto/fo.

Malstrømgalaksen M51
To galakser i Jakthundene, ca. 23 millioner lysår borte, hvor den minste trekkes inn mot den største. Fotografert 9/2 2016. Utsnitt: 25 x 17 bueminutt.

2t 37 min eksponering med standard LRGB fargefiltre.
Teleskop: Korrigert 400 mm Newton, 1567 mm fokallengde. Montering: AP1600. Kamera: ST10 10x15mm monokromt.
Foto: Erlend Rønnekleiv, fotoobservatoriet i Bratsberg, www.taf-astro.no/foto/fo.

Galaksene M81 og M82
To galakser i Store Bjørn, ca. 12 millioner lysår borte. Fotografert 8/3 2016. Utsnitt: 81 x 54 bueminutt.

56 min eksponering med standard LRGB fargefiltre.
Teleskop: Korrigert 400 mm Newton, 1532 mm fokallengde. Montering: AP1600. Kamera: STL11000M 24x36mm monokromt.
Foto: Erlend Rønnekleiv, fotoobservatoriet i Bratsberg, www.taf-astro.no/foto/fo.

Galaksen M82
Galakser i Store Bjørn, ca. 12 millioner lysår borte. Fotografert 2/3 2017. Utsnitt: 27x14 bueminutt.
Et hydrogen-alfa-bilde, som viser hydrogengass, er lagt til i den røde kanalen over et bilde med standard farger.

1t 46 min eksponering, hvorav 42 min i H-alfa.
Teleskop: Korrigert 400 mm Newton, 1532 mm fokallengde. Montering: AP1600. Kamera: ST10 10x15mm monokromt.
Foto: Erlend Rønnekleiv, fotoobservatoriet i Bratsberg, www.taf-astro.no/foto/fo.

Ildhjulgalaksen M101
Galakse i Karlsvogna, 21 millioner lysår borte som ligner på Melkeveien. Fotografert 20/3 2015. Utsnitt: 25 x 16 bueminutt.

83 min eksponering med standard LRGB fargefiltre.
Teleskop: Korrigert 400 mm Newton, 1567 mm fokallengde. Montering: AP1600. Kamera: ST10 10x15mm monokromt.
Foto: Erlend Rønnekleiv, fotoobservatoriet i Bratsberg, www.taf-astro.no/foto/fo.

Galakse fra siden: NGC4565
Spiralgalakse sett fra siden, ca. 40 millioner lysår borte. Fotografert 13/4 2016. Utsnitt: 81 x 54 bueminutt.

91 min eksponering med standard LRGB fargefiltre.
Teleskop: Korrigert 400 mm Newton, 1532 mm fokallengde. Montering: AP1600. Kamera: STL11000M 24x36mm monokromt.
Foto: Erlend Rønnekleiv, fotoobservatoriet i Bratsberg, www.taf-astro.no/foto/fo.

Kometen C2014-S2 Panstarrs i april 2016
Fotografert 26/4 2016, 4 måneder etter at den passerte nærmest sola. Utsnitt: 81 x 54 bueminutt.

1t 18 min eksponering med standard LRGB fargefiltre.
Teleskop: Korrigert 400 mm Newton, 1567 mm fokallengde. Montering: AP1600. Kamera: ST10 10x15mm monokromt.
Foto: Erlend Rønnekleiv, fotoobservatoriet i Bratsberg, www.taf-astro.no/foto/fo.

Erlend Rønnekleiv, august 2017.
Til TAFs hjemmeside