Utskrift av astrobilder

Denne siden inneholder lenker til versjoner av bilder fra Fotoobservatoriet i Bratsberg som er optimalisert for et utvalg utskriftstyper som tilbys av fotobutikkene Japan Photo og Whitewall. Det er også laget forhåndsvisningsfiler som skal illustrere omtrent hvordan bildene vil se ut når de er ferdig trykket. Dette er basert på en test av utskriftsproduktene som ble trykket i Corone 2017 nr 2. Jeg tar forbehold om at egenskapene til utskriftsproduktene kan ha endret seg etter dette.

Hvis du ønsker hjelp til å optimalisere andre bilder (fortrinnsvis astriobilder tatt av TAF-medlemmer), eller hvis du ønskker å optimalisere for andre utskriftsprodukter så må du gjerne ta kontakt med undertegnede, så skal jeg se om jeg kan hjelpe.

Utskriftsprodukter

Plottet til venstre i figuren under viser kontrastgjengivelsen til 6 ulike utskriftsprodukter. JP og WW står her for produsentene Japan Photo og Whitewall. Hvis man justerer kontrastfordelingen til et bilde med disse kurvene i et bildebehandlingsprogram (f.eks. Photoshop, Gimp, PhotoLine) så bør man få en realistisk forhåndsvisning på skjermen av hvordan bildet vi se ut på trykk med en optimal belysning som ikke gir reflekser. Dette forutsetter at skjermen er kalibrert. Den lysegule kolonnen angir kontrastforholdet mellom lysstyrken til hvitt og svart for produktene.

Fotobutikker:

Nedenfor er en liste over fotobutikker som leverer store utskrifter av bilder. Det er kun de to første som jeg har prøvd ut.

Justerte bilder

Bildene som du ser nedenfor er optimalisert for visning på skjerm. Du kan klikke på dem for å se originalen i full størrelse. Ved siden av bildeoverskriftene finner du en lenke til info om bildet. Dette er tekst som du kan skrive ut på vanlig papir og klistre bak på bildet. Under hvert bilde er det to kollonner med overskriftene "Filer for utskrift" og "Forhåndsvisning."

Kollonnen Filer for utskrift inneholder lenker til filer som er optimalisert for å sendes inn til fotobutikkene. Det er optimalisert for følgende utskriftsprodukter:

Kolonnen Forhåndsvisning inneholder lenker til bilder som illustrerer omtrent hvordan utskriftene vil se ut i virkeligheten. Forhåndsvisning er illustrert for ulik belysning:

Rødfarger blir mer framtredende mens blåfarger tones ned når i lampebelysning enn i dagslys. Øyet tilpasser seg dette, så vi legger i liten grad merke til det. Likevel vil røde bildedetaljer bli mer framtredende på bekostning av det blå når bildet vises med lampebelysning.

For at forhåndsvisningsfilene skal vises med riktige farger og kontrastfordeling så må skjermen være korrekt justert for visning av sRGB-bilder (web-standarden) med fargetemperatur ca. 5500K (dagslys). Kontrastfordelingen kan du sjekke ved hjelp av testbildet nederst på denne siden.

Emisjonståken NGC7822 (info)
Filer for utskrift
JP std.
WW std.
JP std. refl.korrigert
WW std. refl.korrigert
JP skumplate
JP alu-plate
Forhåndsvisning
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
Oriontåken M42 (info)
Filer for utskrift
JP std.
WW std.
JP std. refl.korrigert
WW std. refl.korrigert
JP skumplate
JP alu-plate
Forhåndsvisning
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
Hjerte- og Sjeltåken (info)
Filer for utskrift
JP std.
WW std.
JP std. refl.korrigert
WW std. refl.korrigert
JP skumplate
JP alu-plate
Forhåndsvisning
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
Nordamerikatåken NGC7000 (info)
Filer for utskrift
JP std.
WW std.
JP std. refl.korrigert
WW std. refl.korrigert
JP skumplate
JP alu-plate
Forhåndsvisning
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe. reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
Slørtåken NGC6960 (info)
Filer for utskrift
JP std.
WW std.
JP skumplate
JP alu-plate
Forhåndsvisning
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
Malstrømgalaksen M51 (info)
Filer for utskrift
JP std.
WW std.
JP skumplate
JP alu-plate
Forhåndsvisning
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
Galaksene M81 og M82 (info)
Filer for utskrift
JP std.
WW std.
JP skumplate
JP alu-plate
Forhåndsvisning
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
Galaksen M82 (info)
Filer for utskrift
JP std.
WW std.
JP skumplate
JP alu-plate
Forhåndsvisning
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
Ildhjulgalaksen M101 (info)
Filer for utskrift
JP std.
WW std.
JP skumplate
JP alu-plate
Forhåndsvisning
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
Galakse fra siden: NGC4565 (info)
Filer for utskrift
JP std.
WW std.
JP skumplate
JP alu-plate
Forhåndsvisning
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
Kometen C2014-S2 Panstarrs i april 2016 (info)
Filer for utskrift
JP std.
WW std.
JP skumplate
JP alu-plate
Forhåndsvisning
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.
dagslys, lampe, reflekser.

Testbilder

Test av utskrift:

Bildet over er brukt for å teste kontrastfordelingen i ulike utskrifter. Jamfør artikkel i Corona 2017 nr. 2.

Justering av skjermen:

Bildet over må vises i skala 100% på skjermen. Det finnes også i en forstørret og en forminsket versjon.

Når skjermen er riktig justert bør du kunne skille kvadratene rundt bokstaven C fra bakgrunnen, både på den mørke og den lyse siden. Du bør også helst såvidt kunne skimte kvadratene rundt bokstaven B.

Når du myser på bildet skal de skraverte feltene ha samme gråtone som de ensfargede feltene mellom skraveringene.

Hvis dette ikke stemmer kan du prøve å justere skjermens innstillinger for kontrast, intensitet og gamma. I nyere versjoner av Windows kan du benytte prosedyren "Kalibrer skjerm" til dette. Bruk søkeknappen ved siden av startmenyen for å finne denne prosedyren.

Erlend Rønnekleiv, august 2017.
Til TAFs hjemmeside