Bilder fra fotoobservatoriet i Bratsberg

Fotoobservatoriet i Bratsberg ble bygget i 2013 med dugnadshjelp fra Trondheim Astronomiske Forening. Det eies av Birger Andresen og Erlend Rønnekleiv. En liste over utstyr i observatoriet står nederst på siden.

Bildene som du ser hern er optimalisert for visning på skjerm. På denne siden kan du laste ned versjoner av bildene som er optimalisert for å skrives ut på forskjellige medier, samt finne info om hvordan du selv kan bestille utskrifter.

  
Til venstre: Observatoriene i Bratsberg (foto Jørn Dahl-Stamnes).
Til høyre: Birger og Erlend i fotoobservatoriet (foto ??).

Klikk på bildene for å se full størrelse!
Manettåken i Tvillingene, 19/1 2018.
Supernovaresten Manettåken IC443 i sentrum. Gasståken Sh2-249 nede til venstre og Apehodetåken NGC2174 oppe til høyre. Litt av stjernehopen M35 ses oppe til venstre. Utsnitt: 5,4°x3,6°.

HST-palett: Rødt=sovel, grønt=hydrogen, blått=oksygen. Stjerner med vanlige farger er lagt til.

Refraktor FSQ106-ED, STL11000M, AP1600.
11t20m eksponering (10t22m SHO, 58m LRGB).
Foto: Erlend Rønnekleiv.
Californiatåken NGC1499 i Perseus, 22/11 2018.
Gasståke, ca. 100 lysår i utstrekning og 1000 lysår borte. Gassene lyses opp av den sterke stjerna Xi-Persei i det blå området. Utsnitt: 5,4°x3,6°.

HST-palett: Rødt=sovel, grønt=hydrogen, blått=oksygen. Stjerner med vanlige farger er lagt til.

Tak-FSQ refraktor D=106mm, F=387mm.
Montering AP1600. Kamera STL11000M.
6t eksponering (5t30m SHO, 30m LRGB).
Foto: Erlend Rønnekleiv.
Utsnitt fra Virgohopen i Jomfruen, 20/1 2018.
Galaksehop 54 millioner lysår borte med ca. 1500 galakser.
Den lyssterke galaksen i sentrum er M87. Over denn til høyre er M86 og M84. Derfra strekker "The Markarian chain" seg opp mot venstre. Helt øverst ses M88 nær midten og M91 til venstre. Lenger nede til venstre er spiralgalaksen M90, og under denne M89. Den mest lysserke galaksen i nedre halvdel av bildet kalles NGC4429. Galakseparet NGC4567/4568 til venstre litt under midten kalles Sommerfuglen.

Utsnitt: 5,4°x3,6°.
Refraktor FSQ106-ED, STL11000M, AP1600.
5t eksponering med vanlige fargefilte (LRGB).
Foto: Erlend Rønnekleiv.
Emisjonståke og stjernedanningsområde NGC7822 i Kefeus, 21/10 2016. Utsnitt: 5,4°x3,6°.

Svovel, hydrogen og oksygen vist som hhv. rødt, grønt og blått i smalbåndsbildet. Stjernene er lagt til med vanlige farger. Andre fargevarianter er vist her.

Tak-FSQ refraktor D=106mm, F=387mm.
Montering AP1600. Kamera STL11000M.
15t 4m eksponering (14t 30m SHO, 34m LRB).
Foto: Erlend Rønnekleiv.
Nordamerikatåken NGC7000 i Svanen, 24/10 2016.
Emisjonståke og stjernedanningsområde. Utsnitt: 5,4°x3,6°.

Svovel, hydrogen og oksygen vist som hhv. rødt, grønt og blått i smalbåndsbildet. Stjernene er lagt til med vanlige farger. Andre fargevarianter er vist her.

Tak-FSQ refraktor D=106mm, F=387mm.
Montering AP1600. Kamera STL11000M.
5t 9m eksponering (5t SHO, 9m LRGB).
Foto: Erlend Rønnekleiv.
Galaksen M82. LRGB+H 2/3 2017.
Den øverste galaksen i bildet under med H-alfa lagt til som rødt. Utsnitt: 27x14 bueminutt.

Samme bilde uten H-alfa er vist her. Du kan veksle mellom de to versjonene ved å flytte musepekeren inn og ut av denne animasjonen.

Korrigert3 Newton D400 F1532. ST10.
1t 46min eksponering, hvorav 42 min i H-alfa.
Foto: Erlend Rønnekleiv
Galaksene M81 og M82. LRGB 8/3 2016.
To galakser i Store Bjørn, ca. 12 millioner lysår borte.
Utsnitt: 81 x 54 bueminutt.

Bildet ser egentlig slik ut. Før musa over dette bildet for a "fade" over til ferdig prosessert versjon.
Her er en 10 sek eksponering fra 2014, innkludert supernova SN2014J (første bilde med dette teleskopet).

Korrigert3 Newton D400 F1532. STL11k.
56 min eksponering. Foto: Erlend Rønnekleiv
Kometen C/2014-S2 Panstarrs. LRGB 26/4 2016.
4 måneder etter at den passerte nærmest sola.
Utsnitt: 81 x 54 bueminutt.

Korrigert1 Newton D400 F1567. ST-10.
Prosessert med DSS, MaximDL og PhotoLine.
1t 18 min eksponering.
Foto: Erlend Rønnekleiv
Malstrømgalaksen M51. LRGB 9/2 2016.
To galakser i Jakthundene som trekker i hverandre, ca. 23 millioner lysår borte.
Utsnitt: 25 x 17 bueminutt.

Korrigert1 Newton D400 F1567. ST-10.
2t 37 min eksponering. Foto: Erlend Rønnekleiv

Her er en versjon fra 2015, 7 min eksponering.
Oriontåken M42. 14/1 2016.
Stjernedanningsområde i Orion.
Utsnitt: 2,4°x1,6°.

Refraktor TAK-FSQ D106 F530. Canon 60Da.
54 min eksponering.
Foto: Erlend Rønnekleiv med hjelp fra flere.

Bildet ser egentlig slik ut. Før musa over dette bildet for a "fade" over til ferdig prosessert versjon.
Pleiadene M45. 14/1 2016.
Lys fra varme (blå) stjerner reflekteres av stjernestøv.
Utsnitt: 2,4°x1,6°.

Tak-FSQ refraktor D106 F530. Canon 60Da.
15 min eksponering.
Foto: Erlend Langsrud med hjelp fra flere.
Leo-tripletten M65,M66,NGC3628. LRGB 8/3 2016.
Tre galakser i Løven, ca. 35 millioner lysår borte.
Utsnitt: 81 x 54 bueminutt.

Korrigert3 Newton D400 F1532. STL11k.
2t 33 min eksponering. Foto: Erlend Rønnekleiv
Galaksen NGC4565. LRGB 13/4 2016.
Spiralgalakse sett fra siden, ca. 40 millioner lysår borte.
Kan du se flere galakser? Mange er avmerket her.
Utsnitt: 81 x 54 bueminutt.

Korrigert3 Newton D400 F1532. STL11k.
91 min eksponering. Foto: Erlend Rønnekleiv
Slørtåken NGC6960 i Svanen. HOS 23/8 2015.
Gassrester etter 7000 år gml supernovaeksplosjon.
Første fjernstyrte bilde fra observatoriet!
Utsnitt: 5,4°x3,6°. Hubble-palett: .

Tak-FSQ refraktor D=106mm, F=387mm.
Astro-physics AP1600, SBIG STL11000M.
96 minutt eksponering. Foto: Erlend Rønnekleiv
Hjertetåken og Sjeltåken IC1805+IC1848 i Kasiopeia. HOS+RGB 17/10 2014.
Første ordentlige bilde fra observatoriet!
Utsnitt: 5,4°x3,6°.

Tak-FSQ refraktor D=106mm, F=387mm.
Montering AP1600. Kamera STL11000M.
2 1/2 time eksponering. HOS 3x48 min, RGB 3x2 min.
Foto: Erlend Rønnekleiv med hjelp fra flere.
Mer info her.
Ildhjulgalaksen M101. LRGB 20/3 2015.
I Karlsvogna. Ganske lik melkeveien, men 21 millioner lysår borte.
Utsnitt: 25 x 16 bueminutt.

Korrigert1 Newton D400 F1867. ST-10.
83 minutt eksponering. Foto: Erlend Rønnekleiv
Blåøyegalaksen M64. LRGB 20/3 2015
Ca. 25 millioner lysår borte. "Blåøyet" skyldes et mørkt bånd med støv foran galaksen.
Utsnitt: 24 x 16 bueminutt.

Korrigert1 Newton D400 F1867. ST-10.
41 minutt eksponering. Foto: Erlend Rønnekleiv
Galaksen NGC891. LRGB 16/10 2014.
Spiralgalakse sett fra siden, 27 millioner lysår borte.
Utsnitt: 29 x 19 bueminutt.

Korrigert1 Newton D400 F1867. ST-10.
Eksponering LRBG: 12+4+4+4 = 24 min.
Foto: Erlend Rønnekleiv med hjelp fra flere.
Kulehopen M13 i Herkules. LRGB 16/10 2014.
I melkeveien, 22 000 lysår borte.
Utsnitt: 25 x 19 bueminutt.

Korrigert1 Newton D400 F1867. ST-10.
200 sekund eksponering.
Foto: Erlend Rønnekleiv med hjelp fra flere.
Krabbetåken M1 i Tyren. HOS+LRGB jan-feb 2016.
Rester etter en supernovaeksplosjon i år 1054, ca. 6500 lysår borte.
Utsnitt: 27 x 18 bueminutt.

Stjerner vist i vanlige farger (LRGB).
Tåken er gjengitt med Hubble-palett: .
Andre paletter: RGB=HOS eller RGB=OSH

Korrigert1 Newton D400 F1567. ST-10.
2t 39m eksponering i HOS, 1t 45m i LRGB.
Foto: Erlend Rønnekleiv
Ringtåken M57 i Lyren. LRGB+HO 16/10 2014.
2300 lysår borte.
Halfa-strukturene utenfor ringen er forsterket.
Utsnitt: 25 x 19 bueminutt.

Korrigert1 Newton D400 F1867. ST-10.
51 minutt eksponering.
Foto: Erlend Rønnekleiv med hjelp fra flere.
Merkurpassasjen 9.mai 2016.
Nøytralt solfilter + grønt filter.
Til sammenligning: Bilder tatt med TAFs 50mm H-alfa solteleskop her og her. H-alfa-video her.


Korrigert3 Newton blendet til D=180mm, F=1532mm. STL11k.
Foto: Erlend Rønnekleiv
Utstyr som jevnlig brukes i observatoriet:
 • Astro-Physics AP1600 montering med absolute encodere.
 • D=400mm Newtonteleskop med ulike komakorrektorer:
     1 Televue VIP-2010 2", brennvidde 1867mm.
     2 Televue VIP-3010 3", brennvidde 1867mm.
     3 Orion Optics UK 3", brennvidde 1532mm.
 • Takahashi FSQ 106mm med reduser, 530mm brennvidde.
 • SBIG STL11000M kamera ("STL11k") med filter standard LRGB + smalbånd HOS + fotometrisk V.
 • SBIG ST-10 kamera med filter standard LRGB + smalbånd HOS + fotometrisk BVR (tilhører TAF).
 • PC, Værstasjon, 180° himmelkamera, garasjemotor, kontroll-elektronikk, overvåkningskamera.
Til TAFs hjemmeside