Variable stjerner

(Under arbeid, BA, 14.08.2001)

Av Birger Andresen

Typisk kandidat for en klassisk nova, en ekstrem form for variabel stjerne (http://observe.ivv.nasa.gov/nasa/space/stellardeath/stellardeath_4a2.html).

 

Vi oppfatter gjerne stjernehimmelen som uforanderlig i den forstand at de samme stjernene står på samme sted i forhold til hverandre hele tiden, og at de alltid lyser med samme lysstyrke. Dette er helt feil. Universet er i stadig endring. Blant annet finnes det tusenvis av stjerner som varierer i lysstyrke. Vi kaller dem variable stjerner. Observasjon av variable stjerner er et av de feltene hvor hobbyastronomer virkelig kan gjøre en vitenskapelig nyttig innsats med enkle metoder og billig utstyr. Det er ingen grunn til at de profesjonelle astronomene skal bruke sin arbeidstid til å samle inn data når hobbyastronomene kan gjøre jobben med fullt ut tilstrekkelig nøyaktighet med enkle metoder og svært billig utstyr.

Beskrivelse :

Her finner du det mest du trenger å vite om hva variable stjerner er og hvilke typer variable stjerner som finnes.

 

Observasjon av variable stjerner :

Variable stjerner er et av de feltene innen astronomien hvor hobbyastronomen virkelig kan gjøre en verdifull jobb. Årsaken er at studiene av variable stjerner er svært viktige for vår forståelse av stjerners utvikling, og at de profesjonelle astronomene har ikke tid til å overvåke alle disse stjernene kontinuerlig.

Hobbyastronomer gjør observasjoner av høy vitenskapelig nytte med billig utstyr og enkle metoder. Observasjonene kan godt gjøres fra et sted med mye lysforurensning. De fleste gjør visuelle observasjoner gjennom prismekikkerter (helst montert på f.eks. fotostativ) eller små og store teleskoper. Vanlig fotografisk observasjon eller elektroniske Charged Couple Device (CCD) kamera brukes også. En erfaren observatør gjør visuelle observasjoner med en nøyaktighet på ca. 0.1 mag. under gode observasjonsforhold dersom gode sammenligningsstjerner finnes rimelig nær den variable stjernen.

wpe1.jpg (19818 bytes)

Den langperiodiske Mira-stjernen Chi Cygni i perioden 6. nov. 1999 (dag 1) til 28. april 2001 (dag 539) observert av Birger Andresen med 20x80 prismekikkert (bortsett fra de to observasjonene ved ca. 340 dager som er gjort med 11 tommers teleskop).

 • Hvorfor hobbyastronomer observerer variable stjerner.
 • Visuell observasjon (Meget grundig artikkel som etter hvert skal splittes opp og skrives om litt. Alt nedenfor er med i artikkelen).
  • Hovedprinsipper for observasjon.
  • Observasjonsmetoder.
   • Brøkmetoden (Desimalmetoden/fraksjonsmetoden).
   • Pogsons trinnmetode.
   • Argelanders trinnmetode.
  • Rapportering av observasjoner.
  • Tips, samt feilkilder og unøyaktigheter som må unngås.
   • Valg av sammenligningsstjerner.
   • Valg av instrument.
   • Posisjonsvinkel.
   • Synsfelt.
   • Skjevhet / Forutintatthet.
   • Ekstinksjon / stjernens høyde over horisonten.
   • Dobbeltstjerner.
   • Defokusering - et viktig hjelpemiddel.
  • Leting etter novaer (skal skrives om litt).
 • Observasjon med vanlig kamera (Artikkel. Ikke laget ennå).
 • Observasjon med CCD (Artikkel. Ikke laget ennå).
 • Observasjonsprogram (Variable Stjernegruppen til Norsk Astronomisk Selskap (NAS.VSG)). (Artikkel. Ikke laget ennå).
 • Bearbeiding av observasjoner (Artikkel. Ikke laget ennå).

Diverse :

Beslektede emner :

 

Anbefalt litteratur :

 

Andre Lenker / Fordypning :

 

Sist oppdatert : 13.01.03