Stjernebilder

Denne siden inneholder beskrivelser av utvalgte stjernebilder.

Hovedvekten er lagt på de objektene som er fine å observere for hobbyastronomer med små eller moderate kikkerter. Dette gjelder spesielt variable stjerner, dobbeltstjerner, åpne stjernehoper, kulehoper, gasståker og galakser. Mange av objektene kan også observeres uten kikkert. Artiklene er hentet fra medlemsbladet til Trondheim Astronomiske Forening, Corona.

For enkelte objekter er det gitt en grunnleggende teoretisk beskrivelse.

Stjernebilde Beskrivelse

Andromeda
(Andromeda)

Andromeda er ikke blant de mest iøynefallende stjernebildene, men det er mer enn nok å glede seg over for hobbyastronomene allikevel. Mest kjent er selvfølgelig nordhimmelens desidert klareste galakse; Andromeda-tåken. Men stjernebildet rommer også en flott planetarisk tåke, samt en av de flotteste dobbeltstjernene for små teleskoper og flere meget interessante variable stjerner. Dessuten er historien om Andromeda en av de mest spennende i Gresk mytologi.

Den Nordlige Krone
(Corona Broealis)

Den Nordlige Krone (Corona Borealis) er et lite, men svært vakkert, stjernebilde. Det er mest kjent for de to meget spesielle variable stjernene R (sotutfelling blokkerer for lyset i perioden) og den gjentagende novaen T Coronae Borealis. Den kan også by på noen flotte dobbeltstjerner (zeta og sigma CrB).

Herkules
(Hercules)

Herkules har to av nord-himmelens flotteste kulehoper (M13 og M92. Det gis en generell beskrivelse av kulehoper. I tillegg beskrives dobbeltstjernene alfa og delta Herculis, samt en del variable stjerner. Det er også litt om mytologi.

Jomfruen
(Virgo)

Jomfruen byr på mange flotte galakser og variable stjerner samt en kvasar som kan ses i moderat store teleskoper selv om den er ca. 2 000 millioner lysår unna.

Kassiopeia
(Cassiopeia)

Kassiopeia kan by på diverse flotte variable stjerner, dobbeltstjerner og åpne stjernehoper.

Krepsen
(
Cancer)

Krepsen kan by på en flott åpen stjernehop (M44-Bikuben) samt den mye svaerek, men flotte, åpne hopen M67. I tillegg byr den på to svært interessante variable stjerner; VZ Cancri (dvergkefeide med bare 4.18 timers periode!!!) og dvergnovaen SY Cancri (Z Camelopardalis typen).

Orion
(Orion)

Mira-type variable stjerner (U-Orionis), blå kjempestjerner (Rigel), forstørrelsens betydning for splitting av dobbeltstjerner (Alnitak), hvorfor gasståker lyser (Oriontåken), bestemmelse av kjemisk sammensetning av gasståker ved spektralanalyse (Oriontåken)

Svanen
(Cygnus)

Dobbeltstjernen Albireo, Mira-stjernen Chi Cygni, dvergnovaen SS Cygni, Nord-Amerika tåken, Slørtåken (supernova-rest), Bessels stjerne (61 Cygni), åpne hoper (M29 og M39).

Tvillingene
(Gemini)

Tvillingene (Gemini) er først og fremst kjent for sine to hovedstjerner; Castor, som er en flott dobbeltstjerne, og Pollux. Men Tvillingene inneholder også noen andre interessante objekter som f.eks. U Geminorum (variabel stjerne av typen dvergnova), Eskimotåken (planetarisk tåke) og M35 (åpen hop). De to første av disse objektene krever relativt store teleskoper. Artikkelen gir en kort beskrivelse av dvergnovaer.

Tyren
(Taurus)

Okkultasjoner, stjernenes egenbevegelse, åpne stjernehoper (Pleiadene og Hyadene), supernovaer (Krabbetåken), pulsarer og nøytronstjerner

Lenker til andre sider med beskrivelse av stjernebilder og objekter av interesse for hobbyastronomer :

_____________________________

Sist oppdatert : 13. juni 2002.