Referat fra desembermøte 1998 og ekstraordinær
generalforsamling i Trondheim Astronomiske Forening

Møteinnkalling finner du her.

Torsdag 10.12.1998

12 tilstede

Først ble det avholdt vanlig medlemsmøte med et interessant foredrag om variable stjerner ved Birger Andresen. Det vil bli sendt ut en skriftlig versjon av foredraget seinere.

Etter en pause gikk vi over til ekstraordinær generalforsamling.

11 tilstede og 4 forhåndstemmer.

Det skulle stemmes over 5 saker.

Sak 1. Vedtekter.

Enstemmig vedtatt.

Sak 2. Budsjett.

Enstemmig vedtatt.

Sak 3. Medlemskontingent.

Enstemmig vedtatt til kr 150,- for 1999 som foreslått.

Sak 4. Valg av Styre.

Forslag til styre ble enstemming vedtatt.

Styret fungerer til første ordinære generalforsamling som holdes innen mai 1999. Styret ble gitt fullmakt til å velge en revisor (enstemmig vedtatt). Styret har i ettertid spurt Gal-Aksens kasserer Rudolf Stoum som har sagt seg villig til å være revisor for TAF i 1999.

Sak 5. Valg av valgkomitè for 1999.

Forslag til valgkomitè ble enstemmig vedtatt.

Ellers ble vi enige om å komme igang i henhold til vedtektene med ca. 10 møter i året, juni, juli og kanskje august er feriemåneder. Vi prøver å få noen inntekter fra eventuelle annonsører i medlemsbladet vårt.

Etter generalforsamlingen hadde vi observasjonstund utenfor Autronicahallen .

Tove Selliseth (Referent) 12.01.1999