Innkalling til ekstraordinært møte i GalAksen

Møtereferat finner du her.

En 6 siders artikkel om Planck-satelitten finner du i TrondheimsAstronomen nr. 1/99

Vi har gleden av å kunne invitere til ekstraordinært møte i Galaksen i anledning professor Per Bart Lilje's besøk i Trondheim.

Møtet blir kl. 1800 - ca.1930 torsdag 15. oktober i auditorium F2, Gamle fysikkbygg på NTNU, Gløshaugen (tidligere NTH).

Gamle fysikkbygg ligger på Byåsensiden av de to 13 etasjers sentralbyggene. F2 er i 2. etasje i dette bygget og det vil være merking. Se vedlagt kart om hvor Gamle fysikkbygg er. Det er et rødt bygg og det er veldig enkelt å finne fram med det vedlagte kartet. Inngangen er på den veggen som vender mot de to sentralbyggene, omtrent rett ovenfor sentralbygg 1 (S1).

Det er fri parkering på Gløshaugen etter kl 1600.

Møteplan :

  1. Foredrag med tittel Planck satellitten og hva den kan fortelle oss om fundamentale kosmoligiske spørsmål av Professor Per Barth Lilje, Institutt for Teoretisk Astrofysikk, Oslo.
  2. Sosialt samvær med anledning til spørsmål til professor Per Bart Lilje.
  3. Eventuelt.

Vi kan ikke love bevertning denne gangen siden møtet holdes på NTNU og ikke hos Autronica, men vi skal se hva vi kan gjøre.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen og ta gjerne med andre!

Inngang / bevertning : Gratis.

Vennlig hilsen

Møtekomiteen.